Nederland:
Nederland0909 - 0885
Nederland0900 - 51 01 010
(€ 0,90 pm)
Internationaal:
Belgie0032 - 25884941
(€ 1,50 pm)

Credits nu € 0,90 pm
Vanuit Nederland:
Nederland0909 - 0885 (€ 0,90 pm)
Nederland0900 - 51 01 010 (€ 0,90 pm)
Credits nu € 0,90 pm
Internationaal:
Belgie0032 - 25884941 (€ 1,50 pm)
Credits nu € 1,20 pm

MediumAngel 24/7 bereikbaar

KeurmerkWaar staat MediumAngel® voor:

MediumAngel is een spirituele hulplijn voor mensen die advies willen van een Medium, Helderziende of Paragnost. Deze adviezen worden gegeven door consulenten die exclusief werkzaam zijn bij MediumAngel. Deze exclusiviteit leidt automatisch tot kwaliteit. 

Het waarom is een belangrijk item waar wij een toelichting op willen geven:

MediumAngel vindt het van groot belang dat de anonimiteit tussen consulent en cliënt wordt gewaarborgd. Juist deze anonimiteit garandeert een goed advies richting de cliënt omdat uw vraag, verhaal of probleem met een consulent, tussen u en die consulent blijft.

De voor u zeer persoonlijke informatie wordt niet besproken met andere consulenten die bij MediumAngel werkzaam zijn. Dit omdat er tussen onze consulenten geen onderling prive contact is. Mocht u  meerdere consulenten van onze lijn benaderen met uw vraag, verhaal of probleem dan geeft MediumAngel een garantie dat deze zaken niet onderling door de consulenten worden besproken. U krijgt een echt onafhankelijk advies. 

De bij ons werkzame consulenten zijn akkoord gegaan met onze werkwijze.

Werkt een consulent op meerdere spirituele hulplijnen dan is het onmogelijk om die kwaliteit en anonimiteit te waarborgen naar onze cliënten.

WERKWIJZE:

MediumAngel is een paranormale en spirituele advieslijn voor mensen met levensvragen en levensbeschouwelijke onderwerpen. Juist met betrekking tot vragen waar u mee zit op het gebied van liefde, relatie, werk, en natuurlijk uw eigen spirituele groei zijn wij gespecialiseerd.

Als u naar MediumAngel belt is het belangrijk dat u de consulent een duidelijke vraag stelt. Die consulent voelt daar dan op in en kijkt wat ze hierbij door krijgt en geeft u duidelijk antwoord op de door u gestelde vraag. Een consulent kan met behulp van een kaartlegging, pendel, mediamieke gaven, helderziendheid, mediumschap u van een goed advies voorzien.

MediumAngel is onafhankelijk en is ook niet verbonden aan enige andere organisatie of paranormale hulplijn.

MediumAngel staat voor positiviteit, kracht en kwaliteit voor de branche waarin zij werkzaam is. 

KWALITEIT:

De consulenten van MediumAngel worden gescreend en getest op de gaven die ze hebben maar ook in de mate hoeverre iemand zich paranormaal en spiritueel heeft ontwikkeld.

Naar onze mening is spiritualiteit een levenswijze en dat in combinatie met een paranormale gave is dat de perfecte combinatie om een goed consult te geven. Iemand die zich op deze vlakken ontwikkeld heeft bezit daardoor een ruime mate van integriteit en zuiverheid en kan u goed van dienst zijn.

Paranormale ontwikkeling is iets anders dan spirituele ontwikkeling. Wij vinden beiden een perfecte combinatie is om u van advies te kunnen voorzien.

SCREENING:

Wij screenen onze consulenten heel zorgvuldig en bewaken hun vakkundigheid. Dit houdt in dat MediumAngel de kwaliteit van haar consulenten door middel van feed back van u als cliënt controleert.

Het is mogelijk dat bepaalde gaven van een consulent zich in de loop der tijd sterker kunnen ontwikkelen. Naar mate je ouder wordt ontwikkelen deze gaven zich, vandaar dat wij ook een minimale leeftfijd van 35 jaar hanteren. Dit heeft ook met een stukje levenservaring te maken.

VOOR U VAN BELANG:

In het kort geven wij u hierbij aan wat MediumAngel niet accepteerd van haar consulenten:

Prive contact:

Het is niet toegestaan om prive contact met onze consulenten te onderhouden. Doen consulenten dit wel, dan horen wij dit graag van u. Dit om proffesioneel te blijven in de consulten naar u als client.

Zwarte magie:

Bij ons is het niet toegestaan om via een telefonisch consult zwarte magie weg te halen of rituelen te doen.

Voorspellingen over ziektes:

Vragen met betrekking tot ziektes en/of overlijden worden door onze consulenten niet beantwoord. Voor dergelijke vragen met betrekking tot gezondheid is ons standpunt: wij zijn geen vervanging van een arts of regionale hulpverlening. Wij zullen u in dit geval altijd doorverwijzen naar specialist.

Uniek:

Consulenten van MediumAngel® werken alleen bij MediumAngel®.  MediumAngel® kan juist daarom een kwaliteitswaarborg afgeven naar u als cliënt. 

De naam MediumAngel® is een gewaarborgd merknaam en mag in geen enkel geval (mis)(ge)bruikt worden. In welke combinatie dan ook.

Voor meer informatie over het merkenrecht klikt u hier.

Top