De enige echte De enige echte Medium Angel Al 15 jaar hét platform voor al uw vragen bij de beste mediums en paragnosten van NL
Vanuit Nederland Nederland
0909 - 0885 (€ 0,90 pm)
Nederlandse credits Nederland
010 - 3009124 (€ 0,90 pm)
Klik hier
Internationale credits
0031 - 103009124 (€ 1,20 pm)
Klik hier

Reiki

Over reiki heeft vast iedereen wel al eens gehoord. Reiki is in het westen zo verbreid,  dat het binnen de spirituele wereld en de alternatieve geneeskunde een vast begrip is geworden. Het kent vele aanhangers en net zoveel tegenstanders. Het laatste vooral onder de wetenschappers en klassieke artsen.

Reiki kun je het best omschrijven als een esoterische therapievorm en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Reiki bestaat uit de twee Japanse kanjikarakters (Japans schrift) Rei en Ki. Rei betekent ziel of geest en ki betekent zoveel als levensenergie of kracht. Reiki benadert de gezondheid op een holistische wijze. Dit betekent dat geest, ziel en lichaam verbonden zijn. Geen van deze drie dingen kun je als losstaand van elkaar beschouwen. Bij een reikibehandeling fungeert de reiki-beoefenaar als een doorgeefluik die de universele alomtegenwoordige levensenergie doorgeeft aan de te behandelende persoon. Deze energie heeft een positieve en harmoniserende invloed op de energie en energiebanen (chakra’s) van een persoon. De reikibehandeling gebeurt door handoplegging, maar kan ook op afstand gebeuren. Aangezien het over de universele energie gaat, kunnen niet enkel mensen, maar ook dieren en zelfs planten behandeld worden.

De reiki energie is overal aanwezig en komt niet van de beoefenaar zelf. Deze zijn slechts doorgeefluik. Elke mens, in feite elk levend wezen, is in staat deze energie door te geven. Maar dit gebeurt bij de niet ingewijde slechts beperkt. Doel van reiki inwijdingen is het om de doorgeefkanalen bij de persoon open te zetten, zodat deze na enkele inwijdingen zelf kan behandelen.

Grondlegger van reiki is de Japanner Mikao Usui. Hijzelf perfectioneerde zijn systeem, door in afzondering en meditatie te gaan. Deze rust vond hij op de berg Kurama. Nadien ontwikkelde hij een systeem dat hij op een gestructureerde manier aan zijn discipelen kon onderwijzen. Hijzelf noemde het Usui Reiki Ryoho. Ryoho betekent zoveel als therapie. Dit systeem passen we ook in het westen toe, en bestaat uit drie inwijdingen die we hier ook wel graden noemen.

Bij elke graad wordt de leerling steeds meer voorbereid op het doorgeven van de energie.

©MediumAngel


Consulenten in gesprek:
Vacatures, Sheila

 

 

Top