MediumAngel

Vanuit Nederland Nederland
0909 - 0885 (€ 0,90 pm)

Nederlandse credits Nederland
010 - 3009124 (€ 0,90 pm)
Koop uw credits, klik hier

Vanuit België Belgie
0903 - 10002 (€ 1,50 pm)

Internationale credits Internationaal
0032-25884941 (€ 1,20 pm)
Koop uw credits, klik hier
Beschikbaar: Medium Rose, Medium Tara
Nederland Vanuit Nederland
0909 - 0885 (€ 0,90 pm)
Nederlandse credits
Nederland010 - 3009124 (€ 0,90 pm)
Klik hier
Belgie Vanuit België
0903 - 10002 (€ 1,50 pm)
 
Internationaal Internationale credits
0032-25884941 (€ 1,20 pm)
Klik hier

YogaIn het westen verwart men het begrip yoga vaak met de Hatha yoga, die zich vooral op de bekende lichaamsoefeningen, Asana´s genoemd, baseert. Dit is slechts een onderdeel van het achtvoudige pad van de Raja-yoga. Yoga komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk juk. In het westen heeft juk een eerder negatieve betekenis. Maar eigenlijk betekent dit, de eenheid met de oorsprong terug te vinden. Eénwording met God. Er bestaan vele vormen van yoga, zoals de Bhakti-yoga, Raja-yoga, karma yoga etc... Alle leiden naar hetzelfde doel: bevrijding en éénwording met het goddelijke. Patanjali was de grondlegger van de Raja-yoga en schreef de leidraad hiervoor. Deze leidraden worden in het sanskriet Sutra´s genaamd. Denk maar aan de kama-sutra. Dus de oefeningen die wij kennen, zijn maar een klein onderdeel van yoga en slechts een middel tot beheersing. De beoefenaar van yoga wordt yogi genoemd. Zo bestaan er vele grote yogi´s die nooit de oefeningen deden, maar andere disciplines volgden, zoals ascese, kennis, meditatie, mantra-recitatie etc... Elke weg leidt tot het doel.

 

©MediumAngel

Beschikbare consulenten:
Medium Rose, Medium Tara

Consulenten in gesprek:
Kelly, Medium Christine, Vacature Medium, Ryan

Top