Nederland:
Nederland0909 - 0885
Nederland0900 - 51 01 010
(€ 0,90 pm)
Internationaal:
Internationaal0032-25884941 (€ 1,20 pm)
België:
Belgie0903 - 10002 (€ 1,50 pm)

Credits nu € 0,90 pm
Nederland Vanuit Nederland
0909 - 0885 (€ 0,90 pm)
0900 - 51 01 010 (€ 0,90 pm)
Nederlandse credits
€0,90 p/m
Klik hier
Belgie Vanuit België
0903 - 10002 (€ 1,50 pm)
 
Internationaal Internationale credits
0032-25884941 (€ 1,20 pm)
Klik hier

YogaIn het westen verwart men het begrip yoga vaak met de Hatha yoga, die zich vooral op de bekende lichaamsoefeningen, Asana´s genoemd, baseert. Dit is slechts een onderdeel van het achtvoudige pad van de Raja-yoga. Yoga komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk juk. In het westen heeft juk een eerder negatieve betekenis. Maar eigenlijk betekent dit, de eenheid met de oorsprong terug te vinden. Eénwording met God. Er bestaan vele vormen van yoga, zoals de Bhakti-yoga, Raja-yoga, karma yoga etc... Alle leiden naar hetzelfde doel: bevrijding en éénwording met het goddelijke. Patanjali was de grondlegger van de Raja-yoga en schreef de leidraad hiervoor. Deze leidraden worden in het sanskriet Sutra´s genaamd. Denk maar aan de kama-sutra. Dus de oefeningen die wij kennen, zijn maar een klein onderdeel van yoga en slechts een middel tot beheersing. De beoefenaar van yoga wordt yogi genoemd. Zo bestaan er vele grote yogi´s die nooit de oefeningen deden, maar andere disciplines volgden, zoals ascese, kennis, meditatie, mantra-recitatie etc... Elke weg leidt tot het doel.

 

©MediumAngel

Beschikbare consulenten:
Marcha, Lea

Consulenten in gesprek:
Vacature Medium

Top