MediumAngel

Vanuit Nederland Nederland
0909 - 0885 (€ 0,90 pm)

Nederlandse credits Nederland
010 - 3009124 (€ 0,90 pm)
Koop uw credits, klik hier

Vanuit België Belgie
0903 - 10002 (€ 1,50 pm)

Internationale credits Internationaal
0032-25884941 (€ 1,20 pm)
Koop uw credits, klik hier
Beschikbaar: Josephine
Nederland Vanuit Nederland
0909 - 0885 (€ 0,90 pm)
Nederlandse credits
Nederland010 - 3009124 (€ 0,90 pm)
Klik hier
Belgie Vanuit België
0903 - 10002 (€ 1,50 pm)
 
Internationaal Internationale credits
0032-25884941 (€ 1,20 pm)
Klik hier

KeurmerkWaar staat MediumAngel® voor:

MediumAngel is een anonieme spirituele hulplijn voor mensen die advies willen van een Medium, Helderziende of Paragnost.

Het waarom is een belangrijk item waar wij een toelichting op willen geven:

MediumAngel vindt het van groot belang dat de anonimiteit tussen consulent en cliënt wordt gewaarborgd. Juist deze anonimiteit garandeert een goed advies richting de cliënt omdat uw vraag, verhaal of probleem, tussen u en die consulent blijft.

De voor u zeer persoonlijke informatie wordt niet besproken met andere consulenten die bij MediumAngel werkzaam zijn. Dit omdat er tussen onze consulenten geen onderling prive contact is. Mocht u  meerdere consulenten van onze lijn benaderen met uw vraag, verhaal of probleem dan geeft MediumAngel een garantie dat deze zaken niet onderling door de consulenten worden besproken. U krijgt een echt onafhankelijk advies. 

De bij ons werkzame consulenten zijn akkoord gegaan met onze werkwijze.

 

WERKWIJZE:

MediumAngel is een paranormale en spirituele advieslijn voor mensen met levensvragen en levensbeschouwelijke onderwerpen. Juist met betrekking tot vragen waar u mee zit op het gebied van liefde, relatie, werk, en natuurlijk uw eigen spirituele groei zijn wij gespecialiseerd.

Als u naar MediumAngel belt is het belangrijk dat u de consulent een duidelijke vraag stelt. Die consulent voelt daar dan op in en kijkt wat ze hierbij door krijgt en geeft u duidelijk antwoord op de door u gestelde vraag. Een consulent kan met behulp van een kaartlegging, pendel, mediamieke gaven, helderziendheid, mediumschap u van een goed advies voorzien.

MediumAngel is onafhankelijk en is ook niet verbonden aan enige andere organisatie of paranormale hulplijn.

MediumAngel staat voor positiviteit, kracht en kwaliteit voor de branche waarin zij werkzaam is. 

KWALITEIT:

De consulenten van MediumAngel worden gescreend en getest op de gaven die ze hebben maar ook in de mate hoeverre iemand zich paranormaal en spiritueel heeft ontwikkeld.

Naar onze mening is spiritualiteit een levenswijze en dat in combinatie met een paranormale gave is dat de perfecte combinatie om een goed consult te geven. Iemand die zich op deze vlakken ontwikkeld heeft bezit daardoor een ruime mate van integriteit en zuiverheid en kan u goed van dienst zijn.

Paranormale ontwikkeling is iets anders dan spirituele ontwikkeling. Wij vinden beiden een perfecte combinatie is om u van advies te kunnen voorzien.

SCREENING:

Wij screenen onze consulenten heel zorgvuldig en bewaken hun vakkundigheid. Dit houdt in dat MediumAngel de kwaliteit van haar consulenten door middel van feed back van u als cliënt controleert.

Het is mogelijk dat bepaalde gaven van een consulent zich in de loop der tijd sterker kunnen ontwikkelen. Naar mate je ouder wordt ontwikkelen deze gaven zich, vandaar dat wij ook een minimale leeftfijd van 30 jaar hanteren. Dit heeft ook met een stukje levenservaring te maken.

VOOR U VAN BELANG:

In het kort geven wij u hierbij aan wat MediumAngel niet accepteerd van haar consulenten:

Prive contact:

Het is niet toegestaan om prive contact met onze consulenten te onderhouden. Doen consulenten dit wel, dan horen wij dit graag van u. Dit om proffesioneel te blijven in de consulten naar u als client.

Voorspellingen over ziektes:

Vragen met betrekking tot ziektes en/of overlijden worden door onze consulenten niet beantwoord. Voor dergelijke vragen met betrekking tot gezondheid is ons standpunt: wij zijn geen vervanging van een arts of regionale hulpverlening. Wij zullen u in dit geval altijd doorverwijzen naar specialist.

 


Uniek:

De naam MediumAngel® is een gewaarborgd merknaam en mag in geen enkel geval (mis)(ge)bruikt worden. In welke combinatie dan ook.

Voor meer informatie over het merkenrecht klikt u hier.

Top