In de paranormale wereld, kan men een medium het best omschrijven als een persoon die boodschappen doorkrijgt en deze aan de hulpzoekende doorgeeft. Deze boodschappen kan het medium zelf niet altijd plaatsen, omdat het medium een neutraal doorgeefluik is. Mediums kunnen deze boodschappen van verschillende bronnen ontvangen. Dit kunnen engelen, gidsen, andere bovennatuurlijke wezens en zelfs overledene dierbaren zijn. Dus wanneer de hulpzoekende een levensvraag heeft laat een medium zich door zijn of haar bron of gidsen leiden. Deze gidsen geven het medium dan informatie door, die met jouw probleem te maken hebben. Een goed medium gaat de informatie nooit kleuren met hun eigen innerlijke belevingswereld. Dus mediums zijn niet zomaar doorgeefluiken, maar hebben bovendien een zeer goede kennis van zichzelf en de verschillende levensprincipes. Hierdoor kunnen ze datgene wat ze doorkrijgen ook op een dusdanige manier overbrengen, die voor de hulpzoekende bruikbaar is. Als medium word je geboren, maar ervaring maken iemand tot een professioneel medium. Een medium hoeft niet perse een paragnost zijn. Zo spreken we over een puur medium, wat niet inhoudt dat deze perse zuiverder is, of een medium die ook paragnost is.

Mediums vind je in vele culturen. Ook de profeten van verschillende religies zouden hun boodschappen van de engelen hebben ontvangen. Ook in Euraziatische halfnomadische culturen vind je mediums terug. Deze kennen we allemaal als sjamanen.