De oorsprong van Tarot
De meeste mensen zijn bekend met het kaartspel tarot met 78 speelkaarten.
Hoewel de oorsprong van de kaarten niet helemaal vast ligt, zijn er theorieën over waar het vandaan kan zijn gekomen, althans in gedeelten.
Waarschijnlijk uit het Oosten, er zitten ook elementen uit het oude Egypte in, waarschijnlijk gebruikten de Hogepriesteressen al elementen uit de Tarot voor hun orakels.

Het Speelspel
Het spel heeft vermoedelijk rond de 13e eeuw het midden Oosten bereikt, daar onderging het een transformatie door contacten met de Joodse Kaballa, de gnostische Katharen, de zigeuners en de Hermetische Magie.
Het moderne pak speelkaarten ontwikkelde zich uit de Kleine Arcana van het tarotspel, echter zonder vier kaarten.
Oorspronkelijk waren er vier ridders bij de honneurs en sommige geleerden waren van mening dat de tarot oorspronkelijk was uitgevonden door de tempeliers.
Hier zit ook zeker een waarheid in want toen de tempeliers tot ketters werden uitgeroepen verdwenen de ridders plotseling uit het spel.
De kerk beweerde valselijk dat de katharen kaarten gebruikten om hun gnostische leer te onderwijzen en te verspreiden. Het is ook mogelijk dat de katharen het gebruik ervan van hun Saraceense rivalen leerden.

Tarot het levensboek
Hoe dan ook de Tarot is een boekwerk, en ik noem het een levensboek waar eigenlijk alles in zit maar ook alle vragen op levensgebied.
Het laat de processen zien die spelen in het Huidige Moment, en wat er speelt aan processen vaak op zielen niveau.
Het laat zien wat de oorzaak is van wat er speelt en geeft advies, als je het advies niet in de wind slaat geeft de tarot ook aan waar het naartoe kan gaan met datgene waar de vraagsteller tegenaan loopt.
Een goede tarotist is zijn of haar gewicht in goud waard. Immers het draagt zoveel kennis uit het verleden met zich mee die zich in het huidige moment openbaart.
Geen vraag die eigenlijk niet beantwoord kan worden.
Dit is waar de kerkelijke machten altijd voor gevreesd hebben omdat de tarot altijd de waarheid openbaart en zoals we weten mocht de waarheid van het dogmatische onderdrukkende en vrijheid berovende aspect van de staatsreligie niet aan het daglicht komen.