De enige echte De enige echte Medium Angel Al 15 jaar hét platform voor al uw vragen bij de beste mediums en paragnosten van NL
Vanuit Nederland Nederland
0909 - 0885 (€ 0,90 pm)
Nederlandse credits Nederland
010 - 3009124 (€ 0,90 pm)
Klik hier
Internationale credits
0031 - 103009124 (€ 1,20 pm)
Klik hier

Spiritueel / Karma

Vergeven

Heb u wel eens nagedacht waarom vergeven soms makkelijk is en waarom soms moeilijk. Wat is nou eigenlijk vergeven?

In de spirituele wereld bestaat alleen universele liefde. Wat er ook gebeurt zielen blijven van zielen houden. De bron blijft van zielen houden. Universele liefde is een bron die zelf energie creëert. Voor onze hersens is het onbereikbaar, maar voor ons gevoel is het voelbaar. Maar we voelen hier alleen een deel van b.v.  de liefde voor onze eigen kinderen. Wat kinderen ook doen, ouders blijven van hun kinderen houden. Dus ook altijd vergeven. Ouders kunnen meestal niet van de kinderen van de buren net zo houden als van hun eigen kinderen. Nogmaals universele liefde geldt voor iedereen en is  hetzelfde. Maar waarom ik vergeef mijn eigen kinderen sneller dan kinderen van anderen?

In de universele liefde werkt vergeven anders. Universele liefde ziet waarom en hoe iemand iets heeft gedaan. Als mensen iets slechts doen, dan ziet universele liefde dat deze zielen een tekort aan liefde hebben. Als ze genoeg liefde hadden gekregen – dan stralen ze ook liefde uit, ze zullen ook de liefde kunnen geven aan anderen.

Als we iemand vergeven of niet, de karma doet toch zijn werk. Mensen doen elkaar pijn alleen omdat ze zelf met heel veel pijn zitten. Dus, hoe kan je iemand vergeven als deze persoon zelf in pijn zit. Misschien is het beter als we elkaar meer gaan begrijpen zodat het makkelijker wordt elkaar te vergeven? Waardoor je een stukje dichter bij onvoorwaardelijke liefde komt.

Onvoorwaardelijke liefde is ook een zelfstandige energie net zoals karma dat is. Deze energie laat mensen hun eigen keuzes maken. Als men kiest voor onvoorwaardelijke liefde, dan krijgt men deze liefde.

Als we zouden handelen naar onvoorwaardelijke liefde, dan wordt alles wat we doen automatisch positief. Onvoorwaardelijke liefde communiceert met ons via ons gevoel. Het eerste gevoel is het meest kloppend (dit zijn niet de eerste gedachten, of wishfull thinking), daarna komen onze eigen keuzes: willen we luisteren naar dit gevoel of niet.

Als we zelf meer niet luisteren naar ons gevoel (onvoorwaardelijke liefde), hoe kunnen we verwachten dat anderen het wel zullen doen…

 


Graag wil ik wat meer vertellen over het Ohm of Aum teken:  

Deze staat ook in onze wereldbol.  

Het Ohm/Aum teken komt vanuit de bron en is een universele klank. Het staat voor eeuwigheid, oneindigheid en het universum. De Ohm/Aum klank wordt vaak gebruikt voor diepe meditaties met als effect het zuiveren van de geest. Als je het uitspreekt begin je met een een grote A die gaat verder in een oe (U) en de M spreek je uit op het moment dat je je mond sluit, waarna je de M lang en laag vasthoudt.  

De Ohm klank wordt vooral in de Hindoeïstische of boeddhistische traditie gebruikt. Denk maar aan mantra´s zoals: Ohm shanti (diepe vrede zij met U) 

De Ohm klank komt oorspronkelijk uit het Sanskriet en staat zoals ik reeds bovenvermeld heb, voor de eeuwige cyclus van geboorte en wedergeboorte.  

De A staat voor het principe van Brahma -schepping  

De U staat voor het principe van Vishnoe - instandhouding  

De M staat voor het principe van Shiva - het einde met de daaropvolgende transformatie.  

Alles wat bestaat komt voort uit klank of energie. Ook jij en ik. Uit dezelfde bron! 

Groetjes, Angel 


De taal van de Intuïtie.

Wij zijn allemaal spirituele wezens. We moeten ons aanpassen aan de menselijke normen en waarden. Vanaf de geboorte spreken en voelen we allemaal de taal van de Intuïtie. Maar vaak tijdens de opvoeding krijgen we als kinderen geen steun of bevestiging  dat wat we voelen, horen en zien ook klopt. Omdat onze ouders deze steun en bevestiging vaak niet gehad hebben, kunnen ze ons als kinderen niet bijstaan bij onze waarnemingen.

Een medium of paragnost die goed ontwikkeld is, die begrijpt de taal van de Intuïtie. Mensen benaderen deze mediums of paragnosten voor hulp en/of adviezen. Paranormale mensen zijn de oren, stem, het doorgeef kanaal tussen hemel en aarde. Door de duizenden jaren heen is veel van de oude Intuïtieve kennis verloren gegaan. En die zijn we nu weer aan het ontdekken.

Als je paranormaal begaafd bent is het ook belangrijk dat je voldoende spiritueel ontwikkeld bent, anders wordt de taal van de Intuïtie niet helemaal of voldoende begrepen.

De spiritualiteit ontwikkelt zich vooral via gevoel. Zodra je in contact staat met je eigen spiritualiteit en dit ook voelt in het dagelijks leven, heeft het zin om hierover boeken te lezen, anders besef je niet helemaal waar er over gaat. Eerst gevoel, en dan pas besef. Hersenen werken met lagere trillingen dan de taal van de Intuïtie. Om te intuïtieve taal te begrijpen moet je hogere trilling kunnen aannemen. Dat betekend dat een medium haar fysieke lichaam en eigen gevoelens moet kunnen neutraliseren.

Mensen die voldoende spiritueel ontwikkeld zijn weten hoe spiritualiteit in elkaar zit.

  1. Vrede/ Gevoel: Een spiritueel persoon zou nooit negatieve gevoelens overbrengen aan anderen. Die zal nooit oordelen of iemand angst aanpraten.
  2. Ontwikkeling: Geef nooit een opleiding of cursus als je niet voldoende ontwikkeld bent. Een spiritueel persoon weet, dat elk woord trilling en energie is. Als je in een opleiding of cursus verkeerde trilling meegeeft, dan zal deze energie niet goed door ontwikkeld kunnen worden.
  3. Medeleven: een spiritueel persoon zal nooit de gevoelens van anderen negeren (mensen, dieren, planten, water). Zelfs als de spiritueel persoon zelf onterecht wordt behandeld, zal deze altijd de pijn zien en voelen van de andere persoon.
  4. Eerlijkheid: Een spirituele persoon zal altijd eerlijk zijn. Want die weet dat alleen eerlijkheid leidt naar hogere trillingen en zuiverheid. Hogere trillingen en energie (dimensies) bereikt je pas, als je er zelf klaar en zuiver genoeg voor bent.

Karma

Het begrip karma is wellicht één van de meest gebruikte en minst begrepen spirituele woorden . Toen in de eind zestiger jaren van vorige eeuw het boeddhisme en het hindoeïsme bij ons, onder invloed van de hippie-cultuur, aan belang wonnen, kwamen woorden zoals karma, dharma, yoga en reïncarnatie erg in zwang. 

Dat zijn ze nog steeds. Het probleem was en is nog steeds dat we ze zijn gaan vertalen vanuit een westers denken. Gekleurd vanuit een religie waarin God straft of beloont. Zo praten we vaak over karmische relaties in de verkeerde context. Alsof deze relaties er moeten zijn omdat ze door god zo zijn bedoeld. Maar buiten het inherent zijn van karma aan de schepping, heeft naar mijn gevoel karma erg weinig met de wil van god of de goden te doen. Hij of zij schiep het hele universum en het hele mechanisme wat de boel doet draaien zijn kosmische wetten. Karma is één ervan. En waarschijnlijk de belangrijkste. Karma heeft op zich niks met de wil van de goden of god en al helemaal niets met straf te doen. Tenzij het feit dat de schepping zo gewild is.  Het is een neutrale wet, die inherent is aan de schepping en het universum. Namelijk de wet van oorzaak en gevolg. De oorzaak gaat altijd aan het gevolg vooraf. Elke handeling of daad of gedachte heeft een gevolg dat zich stoffelijk manifesteert.  

Lees verder over Karma...

 


 

 

Top