MediumAngel

Vanuit Nederland Nederland
0909 - 0885 (€ 0,90 pm)

Nederlandse credits Nederland
010 - 3009124 (€ 0,90 pm)
Koop uw credits, klik hier

Vanuit België Belgie
0903 - 10002 (€ 1,50 pm)

Internationale credits Internationaal
0032-25884941 (€ 1,20 pm)
Koop uw credits, klik hier
Beschikbaar: Medium Rose, Medium Aisha
Nederland Vanuit Nederland
0909 - 0885 (€ 0,90 pm)
Nederlandse credits
Nederland010 - 3009124 (€ 0,90 pm)
Klik hier
Belgie Vanuit België
0903 - 10002 (€ 1,50 pm)
 
Internationaal Internationale credits
0032-25884941 (€ 1,20 pm)
Klik hier

HypnoseHypnose komt uit het Griekse hupnos, wat slaap betekent. De meest toegepaste hypnose is de suggestie-hypnose. Hier wordt de cliënt door de hypnose-therapeut in een bepaalde trance gevoerd, die tussen slaap en bewustzijn ligt. Daardoor wordt de persoon die gehypnotiseerd wordt vatbaarder voor suggestie en auto-suggestie. Op die manier kan het zelfbewustzijn worden verhoogd, maar ook fobieën en verslavingen kunnen worden genezen. De analytische hypnose brengt de cliënt in trance en kan dan de betrokkene helpen terug in de tijd te gaan. Dit om verborgen neurosen  op te sporen. Toch is deze vorm van hypnose met voorzichtigheid toe te passen, omdat bij bepaalde personen de kans op re- traumatisering groot is. Belangrijk is te weten dat de cliënt meester blijft over het eigen bewustzijn. De therapeut dient integer te zijn. Helaas bestaan er ook hypnotiseurs die trucjes gebruiken om een zeker autoriteit uit te oefenen, en dit om mensen te laten doen wat zij willen. Dit wordt ook wel showhypnose of theaterhypnose genoemd. Dit heeft met serieuze hypnose niks vandoen en zetten jammer genoeg de ernstige therapeuten in een slecht daglicht. De mensen die daarop ingaan zijn uiterst gevoelig voor de suggestie, en weten uiteindelijk zeer goed wat ze doen, maar durven niet meer terug te krabbelen en worden zo het slachtoffer van dit soort individu´s, die absoluut niks met hypnose te doen hebben. Hypnose wordt wetenschappelijk erkend en sommige tandartsen passen het toe zodat verdovingsmiddelen overbodig worden.

 

©MediumAngel

Beschikbare consulenten:
Medium Rose, Medium Aisha

Consulenten in gesprek:
Ryan, Kelly, Vacature Medium, Medium Christine

 

Top